V roce 2010 byla část přízemí Nového zámku pronajata městu Kostelec nad Orlicí a vznikla zde stálá muzejní expozice města Kostelec nad Orlicí.

Tato expozice byla připravena ve spolupráci s archeoložkou PhDr. Martinou Bekovou. Autorem libreta je ing. arch. Jan Hendrych. Vystavené exponáty jsou zapůjčeny z Muzea a galerie Orlických hor a z Muzea Východních Čech.

Realizací celého projektu vznikl ve dvou etapách prostor, kde je možné ve třech místnostech shlédnout model středověkého osídlení města – hrazeného kostela, faksimile kosteleckého kancionálu, písemné doklady cechů, živností, spolků. Vystaveny  jsou drobné archeologické exponáty, informační panely s fotografiemi nalezišť a mapami, doprovodnými texty, schématy a kresbami a jeden z nejbohatších žárových hrobů v imitovaném prostředí jeho naleziště.

Část expozice je věnována dílu kosteleckého rodáka, akademického sochaře  a medailéra Zdeňka Kolářského http://www.zlate-slitky.cz/O_Kolarsky.htm

Realizace projektu probíhala ve dvou etapách. První etapa byla financována z rozpočtu města Kostelec nad Orlicí a ze získaných finančních darů soukromých osob. Druhá etapa byla hrazena z prostředků Programu rozvoje venkova ČR a dofinancována z rozpočtu města v celkové výši cca 370 tis. Kč.