Zdeněk Šindlar
Výstava k 75. narozeninám grafika a architekta.
Narozen v roce 1939 ve Vysokém Mýtě. Na ČVUT vystudoval Fakultu architektury, posléze strávil 1 rok postgraduálního studia na Akademii výtvarných umění. Během studií se živil návrhy plakátů, ilustracemi a karikaturami, které byly publikovány v československém tisku. V roce 1964, po absolvování, byl přijat do Svazu českých výtvarných umělců. V druhé polovině let šedesátých pracoval 5 roků jako architekt v Architects Department of Greater London Council. Žije a pracuje dílem v Praze, dílem na Podhájí u Jičína jako svobodný umělec v oboru grafiky, malby a architektury. Svá výtvarná díla vystavoval v Anglii, Československu, Finsku, Holandsku, Japonsku, Kubě, Kypru, Maltě, Mexiku, Portugalsku, Tunisu, Turecku, USA, Západním Německu.

Textilní konfrontace II
Textilní konfrontace II uvedla přehlídku prací studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové. V rámci výstavy proběhl seminář pro studenty s pražskou oděvní výtvarnicí Jarmilou Vondrákovou. Její modely šatů byly v rámci prolnutí s výstavou v Galerii Kinský vystaveny v zámecké expozici.

Jiří Kaloč
Retrospektivní výstava k 70. narozeninám významného akademického malíře.
Narozen v roce 1943 v Sezimově Ústí. Po studiu na  průmyslové škole se několik let marně pokoušel o studium na pražské AVU, kam byl konečně v roce 1971 přijat. Do této doby pracoval v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, věnoval se soukromému studiu malby a zahájil práce na „Soše domu“ ve Vrbici. Od roku 1977 pravidelně vystavuje, věnuje se volné malbě a později, zvláště se svými syny, tvorbě objektů z kamene. Jeho tvorba je součástí sbírek mnoha českých galerií včetně Národní galerie i sbírek soukromých v České republice, Velké Británii, Japonsku, Kanadě, Novém Zélandu, Švýcarsku, Švédsku, Německu i Rakousku. Žije a pracuje na Vrbici a v Praze.

Morality
Poslední výstava se z původního záměru vystavit působivé obrazy akademického malíře a restaurátora Michala Tomka rozšířila o další vystavující - Věru Novákovou, Romana Traburu a Pavla Brázdu. Jejich společná výstava s názvem Morality rozehrála dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev a slavnostních defilé a obrazy a objekty těchto čtyř současných umělců.
Její kurátorka Lucie Šiklová o ní napsala: „Společná výstava Morality Pavla Brázdy, Věry Novákové, Michala Tomka a Romana Trabury rozšiřuje slovníkovou charakteristiku, odkazující výraz moralita především k středověké literatuře, na současnou výtvarnou scénu. Instalace v Galerii Kinský rozehrává dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev, slavnostních defilé a portrétů a obrazy a objekty čtyřech současných umělců. Všechny čtyři umělce spojuje kromě některých formálních a námětových průsečíků odvaha jít vlastní uměleckou cestou bez ohledů na jakýkoli diktát z venku. Jejich díla, vybraná pro expozici spojuje princip morality. Obdobně jako tento útvar fungují na mimočasovém principu a prvcích ironie a komična. Jsou nositeli morálního apelu a zároveň vyzývají diváka k dialogu a reflexi tohoto světa a sebe v něm“.