Nový zámek připravil na letní sezonu 2013 tři výstavy s širokým tematickým záběrem a regionálním přesahem.

Výtvarné jaro  - výstava členů Unie výtvarných umělců Hradec Králové
Unie pořádá dvakrát ročně výstavy pod názvem Východočeský výtvarný salon, a to přímo v Hradci Králové a pak v různých městech Královéhradeckého kraje. V roce 2013 se výtvarná přehlídka uskutečnila v Kostelci nad Orlicí a své práce zde představilo více než 30 výtvarníků sdružených v UVU HK.

Mirek Kaufman
Mirek KAUFMAN (nar. 1963) studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École es Beaux-Arts v Paříži. Tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou a skládá se převážně z rozsáhlejších obrazových cyklů (cyklus Tmavomodrý samet, série Pod povrchem, cyklus Tekuté písky). Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu. Malíř se nechává při malování vést barvami, jeho obrazy jimi žijí. Z vnitřních pocitů a vnějších podnětů vytváří vlastní výtvarný kosmos, který se neustále obměňuje a nově definuje: z intenzity barev a jejich energií, z abstraktních prvků a konkrétních forem.
 

Paleta vlasti
Výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií předních českých výtvarných umělců, členů proslulého společenství umělců, filmařů i sportovců Paleta vlasti. Vystavující: Theodor Pištěk, Bedřich Dlouhý, Milan Ressel, Vladimír Suchánek, Jan Vachuda, Karel Kouba, Slávek Uiberlay, Hugo Demartini, Petr Kavan, Josef Klimeš, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Petr Siegl, Jaroslav Franta, Ivan Šlapeta.

A co si pod názvem Paleta vlasti představit? Jedná se o hockey club, který založili na počátku šedesátých let umělci všech možných žánrů jakožto svou neuměleckou aktivitu. Názvem Paleta vlasti reagovali na pateticky proklamovanou vlasteneckost jiných organizací. Myšlenka na vytvoření klubu souvisela rovněž s rozpadem šmidřího dechového tělesa, což je dodnes důvod existence rozsáhlé dechové sekce Palety vlasti (ať už pod prostým názvem Kapela či Big Band), a současně právě to byl důvod k hledání nového využití volného času. Společenství, které vzniklo jako hokejový tým podnikalo nakonec mnoho obdivuhodných aktivit: divadelní představení, automobilové rallye (Rallye Monte Vlasti), hudební vystoupení kapely či pěveckého sboru, sportovní turnaje, výlety do přírody bombardované z letadla čerstvým pečivem, varietní pásma, plesy na ledě s nevšedním programem a samozřejmě hokejové tréninky, které byly o to kurióznější, že mnoho členů, přes postupně nabývající a profesionalizující se sportovní výbavu, v honbě za pukem právě nevynikalo.

Zdroj: Iveta coufalová, Hokej a dada: Dát životu zahulit! Pánský hokejový klub Paleta vlasti slaví, dostupné na http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2011/7/hokej-a-dada-dat-zivotu-zahulit/)