Vážení návštěvníci, milí příznivci hudby, dovolujeme si zde zveřejnit poděkování spolupořádající agentury ŠPORCL ARTS Agency:

Děkuji vám všem, kteří jste i přes nepřízeň počasí přijeli na náš nedělní koncert do areálu parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí. Sešlo se nás na šest set. Děkuji Vám, že jste nás v tom nenechali. Děkuji za vaše pochopení, trpělivost, podporu a velkou pomoc se záchranou celého večera. Věděli jsme, že ani náhradní termín bohužel neslibuje lepší počasí. Pavlovi děkuji za fantastický výkon, děkuji za profesionální přístup Komorní filharmonii Pardubice, v jejímž čele stál šéfdirigent Marko Ivanovič. Koncert se uskutečnil díky publiku, které s námi táhlo za jeden provaz. Na nedělní večer v Kostelci nad Orlicí budu dlouho vzpomínat.
Jana Dioszegi, manažerka Pavla Šporcla

S těmito řádky nelze nesouhlasit. Připojujeme stejně velké poděkování všem návštěvníkům koncertu, děkujeme za podporu a těšíme se na další setkání s Vámi. Doufejme, že příště za slunečného počasí.
Ivona Jasníková, programová manažerka Nového zámku