Galerie Kinský

Zámecké imaginárium - 13(ne)pokojů kosteleckého zámku

otevřeno do 28. srpna 2016 denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin