V rámci Programu Opatření k zadržování vody v krajině z rozpočtu Královehradeckého kraje bylo spolufinacováno zpracování projektové dokumentace v rozsahu pro povolení stavby projektu " Obnova rybníka Plaček ". Cílem projektu je celková rekonstrukce rybníka Veselka se zaměřením na dodržení požadavků na ochranu vodního díla dle ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže a TNV 75 2935 - Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni. Přínosem projektu je podstatné zvýšení akumulace vody v povodí se zvýšením ochrany vodního díla před povodňovými průtoky a nemovitým a movitým majetkem v této části Královehradeckého kraje.