Pro velký zájem byl přidán další koncert Štefana Margity, který se odehraje v pátek 2. 12. 2022 v 17 hodin.

Vstupenky na tento koncert i zbývající vstupenky na koncert v 19:30 hodin můžete zakoupit v informačních centrech nebo 
na www.ticketportal.cz