Tradiční říjnový koncert nejlepších českých účastníků Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže v Zrcadlovém sále Nového zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou majitele zámku Františka Kinského pro nejlepší české účastníky Kocianovy houslové a Heranovy violoncellové soutěže v daném roce. Obě soutěže se konají v Ústí nad Orlicí, rodišti mistrů Jaroslava Kociana, významného představitele české houslové školy a neméně proslulého violoncellisty a pedagoga Bohuše Herana. Kocianova houslová soutěž probíhá každoročně, Heranova violoncellová soutěž jednou za dva roky. Mezinárodní Kocianovy houslové soutěže a mezinárodní Heranovy violoncellové soutěže se účastní houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let.
Koncert se uskuteční 15. října 2022 od 18 hodin v Zrcadlovém sále Nového zámku.
Účinkují:
Na základě doporučení a výběru odborných porot vystoupí nejlepší čeští účastníci 27. ročníku Heranovy violoncellové soutěže a 64. ročníku Kocianovy houslové soutěže.
violoncello: Adina Weissová, Tobiáš Balkovský, Kamila Šitinová, Jan Petrov 
housle: Tina Tranová, Magdalena Anna Watzko, Viola Lukášová, Milan Kostelenec 
host: Pavel Šporcl – housle (patron a předseda poroty Kocianovy houslové soutěže) 
Koncert se koná za laskavé podpory MAS nad Orlicí o.p.s.
 
Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz