Zdeněk Šindlar
Výstava k 75. narozeninám grafika a architekta.
Narozen v roce 1939 ve Vysokém Mýtě. Na ČVUT vystudoval Fakultu architektury, posléze strávil 1 rok postgraduálního studia na Akademii výtvarných umění. Během studií se živil návrhy plakátů, ilustracemi a karikaturami, které byly publikovány v československém tisku. V roce 1964, po absolvování, byl přijat do Svazu českých výtvarných umělců. V druhé polovině let šedesátých pracoval 5 roků jako architekt v Architects Department of Greater London Council. Žije a pracuje dílem v Praze, dílem na Podhájí u Jičína jako svobodný umělec v oboru grafiky, malby a architektury. Svá výtvarná díla vystavoval v Anglii, Československu, Finsku, Holandsku, Japonsku, Kubě, Kypru, Maltě, Mexiku, Portugalsku, Tunisu, Turecku, USA, Západním Německu.

Textilní konfrontace II
Textilní konfrontace II uvedla přehlídku prací studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové. V rámci výstavy proběhl seminář pro studenty s pražskou oděvní výtvarnicí Jarmilou Vondrákovou. Její modely šatů byly v rámci prolnutí s výstavou v Galerii Kinský vystaveny v zámecké expozici.

Jiří Kaloč
Retrospektivní výstava k 70. narozeninám významného akademického malíře.
Narozen v roce 1943 v Sezimově Ústí. Po studiu na  průmyslové škole se několik let marně pokoušel o studium na pražské AVU, kam byl konečně v roce 1971 přijat. Do této doby pracoval v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, věnoval se soukromému studiu malby a zahájil práce na „Soše domu“ ve Vrbici. Od roku 1977 pravidelně vystavuje, věnuje se volné malbě a později, zvláště se svými syny, tvorbě objektů z kamene. Jeho tvorba je součástí sbírek mnoha českých galerií včetně Národní galerie i sbírek soukromých v České republice, Velké Británii, Japonsku, Kanadě, Novém Zélandu, Švýcarsku, Švédsku, Německu i Rakousku. Žije a pracuje na Vrbici a v Praze.

Morality
Poslední výstava se z původního záměru vystavit působivé obrazy akademického malíře a restaurátora Michala Tomka rozšířila o další vystavující - Věru Novákovou, Romana Traburu a Pavla Brázdu. Jejich společná výstava s názvem Morality rozehrála dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev a slavnostních defilé a obrazy a objekty těchto čtyř současných umělců.
Její kurátorka Lucie Šiklová o ní napsala: „Společná výstava Morality Pavla Brázdy, Věry Novákové, Michala Tomka a Romana Trabury rozšiřuje slovníkovou charakteristiku, odkazující výraz moralita především k středověké literatuře, na současnou výtvarnou scénu. Instalace v Galerii Kinský rozehrává dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev, slavnostních defilé a portrétů a obrazy a objekty čtyřech současných umělců. Všechny čtyři umělce spojuje kromě některých formálních a námětových průsečíků odvaha jít vlastní uměleckou cestou bez ohledů na jakýkoli diktát z venku. Jejich díla, vybraná pro expozici spojuje princip morality. Obdobně jako tento útvar fungují na mimočasovém principu a prvcích ironie a komična. Jsou nositeli morálního apelu a zároveň vyzývají diváka k dialogu a reflexi tohoto světa a sebe v něm“.

Nový zámek připravil na letní sezonu 2013 tři výstavy s širokým tematickým záběrem a regionálním přesahem.

Výtvarné jaro  - výstava členů Unie výtvarných umělců Hradec Králové
Unie pořádá dvakrát ročně výstavy pod názvem Východočeský výtvarný salon, a to přímo v Hradci Králové a pak v různých městech Královéhradeckého kraje. V roce 2013 se výtvarná přehlídka uskutečnila v Kostelci nad Orlicí a své práce zde představilo více než 30 výtvarníků sdružených v UVU HK.

Mirek Kaufman
Mirek KAUFMAN (nar. 1963) studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École es Beaux-Arts v Paříži. Tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou a skládá se převážně z rozsáhlejších obrazových cyklů (cyklus Tmavomodrý samet, série Pod povrchem, cyklus Tekuté písky). Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu. Malíř se nechává při malování vést barvami, jeho obrazy jimi žijí. Z vnitřních pocitů a vnějších podnětů vytváří vlastní výtvarný kosmos, který se neustále obměňuje a nově definuje: z intenzity barev a jejich energií, z abstraktních prvků a konkrétních forem.
 

Paleta vlasti
Výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií předních českých výtvarných umělců, členů proslulého společenství umělců, filmařů i sportovců Paleta vlasti. Vystavující: Theodor Pištěk, Bedřich Dlouhý, Milan Ressel, Vladimír Suchánek, Jan Vachuda, Karel Kouba, Slávek Uiberlay, Hugo Demartini, Petr Kavan, Josef Klimeš, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Petr Siegl, Jaroslav Franta, Ivan Šlapeta.

A co si pod názvem Paleta vlasti představit? Jedná se o hockey club, který založili na počátku šedesátých let umělci všech možných žánrů jakožto svou neuměleckou aktivitu. Názvem Paleta vlasti reagovali na pateticky proklamovanou vlasteneckost jiných organizací. Myšlenka na vytvoření klubu souvisela rovněž s rozpadem šmidřího dechového tělesa, což je dodnes důvod existence rozsáhlé dechové sekce Palety vlasti (ať už pod prostým názvem Kapela či Big Band), a současně právě to byl důvod k hledání nového využití volného času. Společenství, které vzniklo jako hokejový tým podnikalo nakonec mnoho obdivuhodných aktivit: divadelní představení, automobilové rallye (Rallye Monte Vlasti), hudební vystoupení kapely či pěveckého sboru, sportovní turnaje, výlety do přírody bombardované z letadla čerstvým pečivem, varietní pásma, plesy na ledě s nevšedním programem a samozřejmě hokejové tréninky, které byly o to kurióznější, že mnoho členů, přes postupně nabývající a profesionalizující se sportovní výbavu, v honbě za pukem právě nevynikalo.

Zdroj: Iveta coufalová, Hokej a dada: Dát životu zahulit! Pánský hokejový klub Paleta vlasti slaví, dostupné na http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2011/7/hokej-a-dada-dat-zivotu-zahulit/)

Nový zámek připravil na letní sezonu 2012 tři výstavy s širokým tematickým záběrem a regionálním přesahem.

Kostelecký salon - Vítek Ludvík – Fotografie

Výstava představila výběr autorových fotografií. Jeho životní lásky jsou sport, cestování a fotografování. Setkání s americkým filmařem Rogerem Brownem ho nasměrovalo ke studiu na filmové škole v kanadském Vancouveru. Od té doby se věnuje fotografii a filmu profesionálně. Patnáct let pravidelně publikuje své fotografie a články v řadě českých a zahraničních časopisů. Je jedním z nejlepších fotografů Red Bull Photofiles a jeho fotografie získávají mnohá ocenění. On sám se aktivně věnuje takřka všemu co fotí (surfing, paragliding, snowboarding, kajak, cyklistika) a to předurčuje jeho snímky k tomu, že vystihují tu správnou podstatu daného okamžiku. Fotografie často vznikají v extrémních podmínkách, kde není místo na chybu. S plnou fotografickou výbavou často vážící až dvacet kilogramů, musí zdolávat stejné překážky jako ti, které fotografuje.  

Textilní konfrontace – paličkovaná krajka, tkaná tapiserie, autorské práce studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby University Hradec Králové

Výstava nabídla aktuální výsledky tvorby studentů-absolventů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby. Symbolicky byla pořádána v centru oblasti s bohatou tradicí textilní výroby, zvláště tvorby paličkované krajky a byla součástí programu VII. Krajkářských slavností ve Vamberku. Cílem vystavovatele i vystavujících bylo ukázat návštěvníkům důležitost zachování zanikajících textilních technik, jako je například ruční tkaní, paličkovaná krajka a další předtkalcovské techniky, výšivka aj. Jak již název výstavy napovídá, budou vystaveny práce různorodé tematicky, námětově i technikou zpracování. Díky spojení prací pedagogů a studentů bude jistě zajímavé sledovat, do jaké míry se studenti nechávají ovlivňovat, jakým způsobem uplatňují vlivy a příklady pedagogů ve vlastní tvorbě.

Třináct komnat komiksu

Výstava představila reprezentativní výběr z tvorby nejmladší české komiksové generace, tzv. generace nula. Vystavili nejen své komiksové práce, ale díky tomu, že mají akademické vzdělání uměleckého směru mohli zde ukázat svou další tvorbu. Každá z místností galerie měla svého autora - představili se Jiří Grus, Lela Geislerová, Lucie Lomová, Karel Jerie, Jaromír Plachý, Vojtěch Šeda, Renáta Fučíková, Hza Bažant, Vojtěch Mašek, Jaromír 99, Dan Černý, Vašek Šlajch a Tomáš Kučerovský. Zapomenuto nebylo ani na přehled historie komiksu a na „dětskou komnatu“, kde byla pro malé návštěvníky připravena interaktivní hra.

Zde naleznete informace k výstavám, které proběhly v Galerii Kinský v loňském roce. Fotografie si pak můžete prohlédnout v archivu. Informace o aktuálních výstavách najdete v Kalendáři akcí nebo v rubrice Aktuality.

Michaela Bartoňová  – Stvoření loutky  - Souborná výstava loutek, obrazů a kreseb světové české loutkářky

Vystaveno bylo několik desítek dřevěných řezaných loutek (loutky z divadel v Berlíně, Norimberku, Antwerpách, Norwichi a návrhy pro japonské Kayko Drama museum, loutky a návrhy divadla Tineola z Prahy). Spolu s loutkami budou součástí výstavy obrazy autorky  - oleje i volná grafika, inspirované např. pobytem v Austrálii, ilustrace pro děti apod. Výstava bude členěna do tematických sekcí, které budou představovat scény z realizovaných představení (např. Étain  - představení inspirované keltským mýtem; Vůz se senem - představení inspirované obrazy Hieronyma Bosche; Faust Metamorfozy – spojení figur z Goethova Fausta, výtvarně inspirovanými figurami z obrazů Hieronyma Bosche, s vybranými pasážemi poetických textů; Kolem světa v čajové konvici - Příběh Edwarda Leara, malíře a cestovatele, inspiroval   k loutkovému putování Kudykama a Tudykama, kteří obeplují svět v čajové konvici). Další část výstavy bude věnována tématu  Jak vzniká loutka, ve které bude představena cesta přes návrhy, skicy, řezbu, kreslené scénáře atd.

Michaela Bartoňová (*1955 Praha) - výtvarnice, loutkářka a designérka loutek, zakladatelka divadla Tineola

Vystudovala žurnalistiku, pracovala jako manažer v zahraničním obchodě. Věnovala se výtvarné činnosti v oboru grafika a malba. Od roku 1990 je aktivní ve výtvarné činnosti, dělá volnou grafiku, oleje, ale především navrhuje loutky pro loutková divadla v Evropě. V roce 1997 založila divadlo Tineola, se kterým hraje po celém světě (Austrálie, Skandinávie, Anglie atd.). Spolupracovala a příležitostně spolupracuje  s divadly v Norimberku – Salz und Pffefer, v Berlíně – Kobalt Figurentheater a Rafael Zwischenraum, v Belgii s divadlem Taptoe a Der Spiegel, v Anglii s divadlem Garlic a Figure of Speech. Pro divadlo vymýšlí nejen hry, ale je autorkou návrhů loutek, kostýmů a dekorací. Vymyslela a realizuje projekty o komunikaci skrze loutku a o universálním významu symbolů: Pod Křídly/Under the wings; Kreativita a Imaginace; Komunikace v kostce/Out of box. Spolupracuje s mnoha specialisty v oboru vzdělávání, komunikace, s psychology nebo terapeuty. Pro rok 2010 iniciovala a připravila řetěz dílen UVIDĚT a TVOŘIT ve spolupráci s jinými kulturními nebo sociálními a vzdělávacími subjekty.

Autorka  se podílela  na projektu Noemova Archa, ve kterém  navrhla a realizovala s mezinárodním týmem řezbářů  charaktery ze Starého zákona. Celá expozice projektu Noemova archa byla otevřena v Rotterdamu na jaře 2011.

 

 

Libor Špaček (*1966 Rychnov nad Kněžnou) - profesionální fotograf, kameraman a producent, AOWD instruktor potápění a námořní kapitán

K fotografii se dostal během studia v New York City na konci devadesátých let. V té době doživotně propadl potápění, cestování a přírodě. Po několika úspěších v oblasti fotografie se mu stal koníček záhy povoláním a pro své netradiční pojetí se prosadil i na poli reklamy. Od roku 2001 žije v Praze.

Stejně jako mnoho jiných fotografů nachází Libor Špaček inspiraci v křivkách ženského těla, která však fotografuje pod vodní hladinou, nejčastěji v bazénu. Tak vznikla jeho nejznámější kolekce z volné tvorby "Underwater Fine Art Nudes". První snímky pořídil v roce 2002 a k dnešnímu dni obsahuje několik desítek velkoformátových fotografií, které vystavuje a publikuje po celém světě.

Autor se jako instruktor potápění, specialista na fotografii a film pod vodou zúčastnil několika projektů a expedic. Během těchto projektů vznikla další kolekce "Underwater Life" zaměřená převážně na makrofotografii, kterou neustále rozšiřuje o další úlovky z cest.

Autor publikuje v Čechách i v zahraničí, věnuje se i komerční fotografii. Fotografie z jeho umělecké tvorby jsou zastoupeny v několika soukromých sbírkách a galeriích po celém světě. Mnohé snímky byly oceněny na soutěžích a výstavách v Čechách i v zahraničí. Několikrát byly také nominovány v mezinárodních soutěžích mezi nejlepší fotografie.

Od začátku roku 2008 postupně realizoval společně s Petrou Doležalovou rozsáhlý projekt -“Escape to Nature” (Útěk do přírody), který je skládán z několika samostatných projektů. První dokončili v srpnu 2009 výstavou velkoformátových fotografií a uvedením cestopisného dokumentu s názvem "Útěk na Mauricius". Tento jejich debut sklidil téměř okamžitě mimořádný úspěch, když se umístil na druhém místě na 42. Mezinárodním festivalu turistických filmů v Karlových Varech v kategorii televizních dokumentárních a publicistických filmu do 60 minut. Zároveň byl oceněn jako nejlepší český film festivalu.

Petra Doležalová (*1976 Brno) – fotografka, cestovatelka, šéfredaktorka lifestylového magazínu LIV, majitelka PR&Publishing agentury Blue Wind.

Vystudovala ekonomiku v Brně a Media Relations v Kalifornii. Své první fotografie představila veřejnosti na multimediální výstavě „Doteky Severu“ v pražské galerii Karolinum v lednu 2007. Pod stejným názvem vydala i knihu, v níž okořenila snímky vlastní poezií a příběhy z cest. Část její tvorby je věnována nejstaršímu evropskému národu, žijícímu za polárním kruhem v oblasti Finnmarku. Autorce se podařilo nahlédnout do života tamních obyvatel a jejich hodnoty uprostřed samoty zprostředkovat návštěvníkům výstav a čtenářům. Během čtyř let se Petra Doležalová vydala na místa za polárním kruhem již více než desetkrát.

Autorka má za sebou několik úspěšných výstav. Její fotografie a příběhy z různých koutů světa byly mnohokrát publikovány časopisech u nás i v zahraničí.

Ve svých krajinných kompozicích hledá cesty přiblížení k přírodě a jejímu poselství, které posiluje, léčí a vnáší klid do duše.