Výtvarné jaro 2017

Výstavní sezónu 2017 jsme zahájili v pořadí již třetí výstavou prací členů Unie výtvarných umělců z Hradce Králové. Obě předchozí výstavy se setkaly s velkým zájmem publika a proto jsme rádi, že se s pracemi širokého spektra výtvarníků mohli v Galerii Kinský setkat znovu. 

 

Textilní konfrontace III

Po třech letech se opět představili studenti a pedagogové Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PdF University Hradec Králové se svými klauzurními pracemi i volnou tvorbou. 

 

Radost hravost

V roce 2011 proběhla v Galerii Kinský velmi úspěšná a hojně navštěvovaná výstava Stvoření loutky, na které se představila se svými loutkami a scénami z divadelních představení výtvarnice Míša Bartoňová. Její nevyčerpatelná energie a obrovská fantazie ji do Galerie Kinský po šesti letech přivedla zpátky a tentokrát si přizvala ke spolupráci další výtvarnici, Ester Nemjó, která právě dokončila UMPRUM v Praze. 

Matěj Forman a jeho přátelé uvádějí…
Zámecké imaginárium
 
11. 7. – 1. 11. 2015 (pro velký zájem prodloužena do srpna 2016)
Jednou z nejrozsáhlejších, nejnáročnějších  a také nejnavštěvovanějších výstav v dosavadní historii galerie byla společná (i když vlastně jednotlivá) prezentace výtvarníků, kteří jsou kromě jediného z nich (Tomáš Paul) nějak spojeni prací pro Divadlo bratří Formanů, i když mají i vlastní projekty. Jejich spolupráce funguje perfektně, poněvadž mají společné výtvarné cítění a pohled na svět, i když každý z nich je zcela osobitým člověkem i výtvarníkem. Všichni ale uvnitř zůstali hravými dětmi a díky tomu vytvořili zábavnou výstavu pro děti i dospělé. Vystavující tvůrci: Matěj Forman (scénograf, ilustrátor, grafik a příležitostný herec), Jaroslava Stuchlá (oční lékařka tvořící loutky a mechanické hračky), Josef Sodomka a Andrea Sodomková (scénografové a návrháři kostýmů), Martin a  Renata Lhotákovi, Tereza Komárková (rodiče a dcera - scénografové, tvůrci dřevěných loutek, hraček a strojů), Pavel Macek (řezbář a konstruktér dřevěných mechanismů) a Tomáš Paul (scénograf, animátor, výtvarník, výrobce dřevěných objektů). Všichni tito výtvarníci proměnili Galerii Kinský v jedinečný svět fantazie, hry a zábavy. Výstava představila  návštěvníkům starší výtvarné projekty spojené s představeními Divadla bratří Formanů (Obludárium, Barokní opera…) ve zcela nových souvislostech, protože k nim výtvarníci dotvořlii další nové artefakty, aby zde vše představili v ještě neviděné, originální podobě. 
 

 

Kostelecký salón 2016 V pořadí již druhá výstava mapující tvorbu výtvarníků, profesionálních i amatérských, narozených, žijících či tvořících v Kostelci.

 

 

 

Výtvarné jaro II 
výstava členů Unie výtvarných umělců Hradec Králové
3. 4. – 10. 5. 2015   
 
Výtvarníci sdružení v Unii výtvarných umělců Hradec Králové vystavovali v Galerii Kinský své práce již v roce 2013 a jednalo se (dle jejich vyjádření) o jednu z nejpodařenějších a nejúspěšnějších výstav, které kdy unie pořádala. Na mnoho členů ale tzv. nezbylo místo, unie má před osmdesát členů a proto uvítali možnost vystavovat v Galerii Kinský pravidelně každý druhý rok, aby se mohli postupně prezentovat všichni členové unie a představit tak širokou škálu témat, technik i postupů, kterými se jednotliví výtvarníci zabývají.
Vernisáž  - 3. 4. 2015
 
 
 
Ivan Titor - Nazemivzetí
akademický malíř a vysokoškolský profesor
16. 5. – 28. 6. 2015
 
Velmi osobitou a pro návštěvníky jistě zajímavou, ale i náročnou výstavu díky zpracovávaným tématům přineslo setkání s díly ostravského malíře a vysokoškolského pedagoga Ivana Titora.  Jeho dílo přináší obraz o stavu společnosti a duše současného člověka. Těžiště jeho tvorby spočívá v touze proniknout pod povrch věcí. Odhaluje pozlátko konzumní společnosti a ukazuje traumata, která člověku způsobuje. Na jeho obrazech najdeme moderní jakoby nadpozemskou architekturu i expresivní zobrazení lidských figur. Ivana Titora označuje výtvarná kritika za solitéra, člověka, který se před každým hned neotevírá světu. Je spíše uzavřeným individualistou, který reaguje na všechny citlivé proměny a stav současného světa. „… Krize totožnosti, klíčové téma ve tvorbě soudobých tvůrců, jsou také zásadní pro průzkumy Ivana Titora, který od devadesátých let minulého století rozvíjí jedinečnou tvůrčí řeč založenou v hyperrealistické fantasknosti, ale i v gestikulární grotesce… Těžištěm jeho tvorby je popírání zdánlivě stálých struktur a systémů našeho života, touha proniknout pod klamný povrch tohoto zdání a objevit v rovině fantaskních vizí fenomény, které skutečně určují podobu a běh lidské civilizace…“ i takto charakterizuje Titorovy obrazy v katalogu k výstavě Chaoticon (Ostrava, 2008) Richard Drury, teoretik a historik umění.  Podstatou Titorovy tvorby, jak autor před časem prohlásil, je její zaměření na pomyslnou hranici, která v naší mysli rozděluje skutečnost a fikci, začátek a konec, stejně jako řád a chaos.
Vernisáž 16. 5. 2015
 
 
Matěj Forman a jeho přátelé uvádějí…
Zámecké imaginárium
 
11. 7. – 1. 11. 2015 (pro velký zájem prodloužena do 2016)
Jednou z nejrozsáhlejších, nejnáročnějších  a také nejnavštěvovanějších výstav v dosavadní historii galerie byla společná (i když vlastně jednotlivá) prezentace výtvarníků, kteří jsou kromě jediného z nich (Tomáš Paul) nějak spojeni prací pro Divadlo bratří Formanů, i když mají i vlastní projekty. Jejich spolupráce funguje perfektně, poněvadž mají společné výtvarné cítění a pohled na svět, i když každý z nich je zcela osobitým člověkem i výtvarníkem. Všichni ale uvnitř zůstali hravými dětmi a díky tomu vytvořili zábavnou výstavu pro děti i dospělé. Vystavující tvůrci: Matěj Forman (scénograf, ilustrátor, grafik a příležitostný herec), Jaroslava Stuchlá (oční lékařka tvořící loutky a mechanické hračky), Josef Sodomka a Andrea Sodomková (scénografové a návrháři kostýmů), Martin a  Renata Lhotákovi, Tereza Komárková (rodiče a dcera - scénografové, tvůrci dřevěných loutek, hraček a strojů), Pavel Macek (řezbář a konstruktér dřevěných mechanismů) a Tomáš Paul (scénograf, animátor, výtvarník, výrobce dřevěných objektů). Všichni tito výtvarníci proměnili Galerii Kinský v jedinečný svět fantazie, hry a zábavy. Výstava představila  návštěvníkům starší výtvarné projekty spojené s představeními Divadla bratří Formanů (Obludárium, Barokní opera…) ve zcela nových souvislostech, protože k nim výtvarníci dotvořlii další nové artefakty, aby zde vše představili v ještě neviděné, originální podobě. 
 
Vernisáž 11. 7. 2015
 

Zdeněk Šindlar
Výstava k 75. narozeninám grafika a architekta.
Narozen v roce 1939 ve Vysokém Mýtě. Na ČVUT vystudoval Fakultu architektury, posléze strávil 1 rok postgraduálního studia na Akademii výtvarných umění. Během studií se živil návrhy plakátů, ilustracemi a karikaturami, které byly publikovány v československém tisku. V roce 1964, po absolvování, byl přijat do Svazu českých výtvarných umělců. V druhé polovině let šedesátých pracoval 5 roků jako architekt v Architects Department of Greater London Council. Žije a pracuje dílem v Praze, dílem na Podhájí u Jičína jako svobodný umělec v oboru grafiky, malby a architektury. Svá výtvarná díla vystavoval v Anglii, Československu, Finsku, Holandsku, Japonsku, Kubě, Kypru, Maltě, Mexiku, Portugalsku, Tunisu, Turecku, USA, Západním Německu.

Textilní konfrontace II
Textilní konfrontace II uvedla přehlídku prací studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Univerzity Hradec Králové. V rámci výstavy proběhl seminář pro studenty s pražskou oděvní výtvarnicí Jarmilou Vondrákovou. Její modely šatů byly v rámci prolnutí s výstavou v Galerii Kinský vystaveny v zámecké expozici.

Jiří Kaloč
Retrospektivní výstava k 70. narozeninám významného akademického malíře.
Narozen v roce 1943 v Sezimově Ústí. Po studiu na  průmyslové škole se několik let marně pokoušel o studium na pražské AVU, kam byl konečně v roce 1971 přijat. Do této doby pracoval v Orlické galerii v Rychnově nad Kněžnou, věnoval se soukromému studiu malby a zahájil práce na „Soše domu“ ve Vrbici. Od roku 1977 pravidelně vystavuje, věnuje se volné malbě a později, zvláště se svými syny, tvorbě objektů z kamene. Jeho tvorba je součástí sbírek mnoha českých galerií včetně Národní galerie i sbírek soukromých v České republice, Velké Británii, Japonsku, Kanadě, Novém Zélandu, Švýcarsku, Švédsku, Německu i Rakousku. Žije a pracuje na Vrbici a v Praze.

Morality
Poslední výstava se z původního záměru vystavit působivé obrazy akademického malíře a restaurátora Michala Tomka rozšířila o další vystavující - Věru Novákovou, Romana Traburu a Pavla Brázdu. Jejich společná výstava s názvem Morality rozehrála dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev a slavnostních defilé a obrazy a objekty těchto čtyř současných umělců.
Její kurátorka Lucie Šiklová o ní napsala: „Společná výstava Morality Pavla Brázdy, Věry Novákové, Michala Tomka a Romana Trabury rozšiřuje slovníkovou charakteristiku, odkazující výraz moralita především k středověké literatuře, na současnou výtvarnou scénu. Instalace v Galerii Kinský rozehrává dialog mezi zámeckým prostředím s dobovými obrázky bitev, slavnostních defilé a portrétů a obrazy a objekty čtyřech současných umělců. Všechny čtyři umělce spojuje kromě některých formálních a námětových průsečíků odvaha jít vlastní uměleckou cestou bez ohledů na jakýkoli diktát z venku. Jejich díla, vybraná pro expozici spojuje princip morality. Obdobně jako tento útvar fungují na mimočasovém principu a prvcích ironie a komična. Jsou nositeli morálního apelu a zároveň vyzývají diváka k dialogu a reflexi tohoto světa a sebe v něm“.

Nový zámek připravil na letní sezonu 2013 tři výstavy s širokým tematickým záběrem a regionálním přesahem.

Výtvarné jaro  - výstava členů Unie výtvarných umělců Hradec Králové
Unie pořádá dvakrát ročně výstavy pod názvem Východočeský výtvarný salon, a to přímo v Hradci Králové a pak v různých městech Královéhradeckého kraje. V roce 2013 se výtvarná přehlídka uskutečnila v Kostelci nad Orlicí a své práce zde představilo více než 30 výtvarníků sdružených v UVU HK.

Mirek Kaufman
Mirek KAUFMAN (nar. 1963) studoval v letech 1983-1989 na Akademii výtvarných umění v Praze a na École es Beaux-Arts v Paříži. Tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou a skládá se převážně z rozsáhlejších obrazových cyklů (cyklus Tmavomodrý samet, série Pod povrchem, cyklus Tekuté písky). Kromě malby, která je jeho hlavním oborem, se věnuje i fotografii a příležitostně i grafickému designu a tvorbě autorských knih. I v těchto paralelních činnostech je vždy dominantní snaha o propojení daného média se světem malby. Fotografické cykly jsou tak svým pojetím často na samé hranici mezi obrazem čistě fotografickým a přesahem plynule navazujícím na malbu. Malíř se nechává při malování vést barvami, jeho obrazy jimi žijí. Z vnitřních pocitů a vnějších podnětů vytváří vlastní výtvarný kosmos, který se neustále obměňuje a nově definuje: z intenzity barev a jejich energií, z abstraktních prvků a konkrétních forem.
 

Paleta vlasti
Výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografií předních českých výtvarných umělců, členů proslulého společenství umělců, filmařů i sportovců Paleta vlasti. Vystavující: Theodor Pištěk, Bedřich Dlouhý, Milan Ressel, Vladimír Suchánek, Jan Vachuda, Karel Kouba, Slávek Uiberlay, Hugo Demartini, Petr Kavan, Josef Klimeš, Jan Koblasa, Karel Nepraš, Petr Siegl, Jaroslav Franta, Ivan Šlapeta.

A co si pod názvem Paleta vlasti představit? Jedná se o hockey club, který založili na počátku šedesátých let umělci všech možných žánrů jakožto svou neuměleckou aktivitu. Názvem Paleta vlasti reagovali na pateticky proklamovanou vlasteneckost jiných organizací. Myšlenka na vytvoření klubu souvisela rovněž s rozpadem šmidřího dechového tělesa, což je dodnes důvod existence rozsáhlé dechové sekce Palety vlasti (ať už pod prostým názvem Kapela či Big Band), a současně právě to byl důvod k hledání nového využití volného času. Společenství, které vzniklo jako hokejový tým podnikalo nakonec mnoho obdivuhodných aktivit: divadelní představení, automobilové rallye (Rallye Monte Vlasti), hudební vystoupení kapely či pěveckého sboru, sportovní turnaje, výlety do přírody bombardované z letadla čerstvým pečivem, varietní pásma, plesy na ledě s nevšedním programem a samozřejmě hokejové tréninky, které byly o to kurióznější, že mnoho členů, přes postupně nabývající a profesionalizující se sportovní výbavu, v honbě za pukem právě nevynikalo.

Zdroj: Iveta coufalová, Hokej a dada: Dát životu zahulit! Pánský hokejový klub Paleta vlasti slaví, dostupné na http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2011/7/hokej-a-dada-dat-zivotu-zahulit/)

Nový zámek připravil na letní sezonu 2012 tři výstavy s širokým tematickým záběrem a regionálním přesahem.

Kostelecký salon - Vítek Ludvík – Fotografie

Výstava představila výběr autorových fotografií. Jeho životní lásky jsou sport, cestování a fotografování. Setkání s americkým filmařem Rogerem Brownem ho nasměrovalo ke studiu na filmové škole v kanadském Vancouveru. Od té doby se věnuje fotografii a filmu profesionálně. Patnáct let pravidelně publikuje své fotografie a články v řadě českých a zahraničních časopisů. Je jedním z nejlepších fotografů Red Bull Photofiles a jeho fotografie získávají mnohá ocenění. On sám se aktivně věnuje takřka všemu co fotí (surfing, paragliding, snowboarding, kajak, cyklistika) a to předurčuje jeho snímky k tomu, že vystihují tu správnou podstatu daného okamžiku. Fotografie často vznikají v extrémních podmínkách, kde není místo na chybu. S plnou fotografickou výbavou často vážící až dvacet kilogramů, musí zdolávat stejné překážky jako ti, které fotografuje.  

Textilní konfrontace – paličkovaná krajka, tkaná tapiserie, autorské práce studentů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby University Hradec Králové

Výstava nabídla aktuální výsledky tvorby studentů-absolventů a pedagogů katedry výtvarné kultury a textilní tvorby. Symbolicky byla pořádána v centru oblasti s bohatou tradicí textilní výroby, zvláště tvorby paličkované krajky a byla součástí programu VII. Krajkářských slavností ve Vamberku. Cílem vystavovatele i vystavujících bylo ukázat návštěvníkům důležitost zachování zanikajících textilních technik, jako je například ruční tkaní, paličkovaná krajka a další předtkalcovské techniky, výšivka aj. Jak již název výstavy napovídá, budou vystaveny práce různorodé tematicky, námětově i technikou zpracování. Díky spojení prací pedagogů a studentů bude jistě zajímavé sledovat, do jaké míry se studenti nechávají ovlivňovat, jakým způsobem uplatňují vlivy a příklady pedagogů ve vlastní tvorbě.

Třináct komnat komiksu

Výstava představila reprezentativní výběr z tvorby nejmladší české komiksové generace, tzv. generace nula. Vystavili nejen své komiksové práce, ale díky tomu, že mají akademické vzdělání uměleckého směru mohli zde ukázat svou další tvorbu. Každá z místností galerie měla svého autora - představili se Jiří Grus, Lela Geislerová, Lucie Lomová, Karel Jerie, Jaromír Plachý, Vojtěch Šeda, Renáta Fučíková, Hza Bažant, Vojtěch Mašek, Jaromír 99, Dan Černý, Vašek Šlajch a Tomáš Kučerovský. Zapomenuto nebylo ani na přehled historie komiksu a na „dětskou komnatu“, kde byla pro malé návštěvníky připravena interaktivní hra.