Galerie Kinský

Usmívání - výstava Pavla Matušky

do 20. 10 .2019

 

Zámecká expozice Život v biedermeieru

Prohlídky s majitelem zámku - vyprodáno

sobota 5. 10. 2019 v 9, ve 12 a v 15 hodin, vstupné 200 Kč, děti 100 Kč

 
Oblíbené prohlídky s majitelem zámku panem Františkem Kinským. 
 

 

Zámecká expozice Život v biedermeieru - Zrcadlový sál

Svatební obřad

sobota 19. 10. 2019 ve 12 hodin

 

Zrcadlový sál

Nejlepší Češi z Kocianovy a Heranovy houstěže 2019

19. 10. 2019 v 18 hodin

 
účinkují:
HOUSLE: Lea Spielvogelová – Jindřichův Hradec (1. kategorie), Milan Kostelenec – Liberec (2. kategorie), Daniel Matejča – laureát 61. ročníku Kocianovy houslové soutěže – Liberec (3. kategorie), Matteo Hager – Praha (4. kategorie), Kristian Mráček – Praha (4. kategorie)
VIOLONCELLO: Kamila Šitinová – Liberec (1. kategorie), Seo Yeon Lim – Praha (2. kategorie), Viktor Mráček – Praha (2. kategorie), Petra Meisl (3. kategorie), Petr Hamerský – Praha (4. kategorie)
Koncert nejlepších českých účastníků 61. ročníku Kocianovy houslové a 25. ročníku Heranovy violoncellové soutěže v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je speciální cenou Františka Kinského, majitele Nového zámku a pořádající agentury KINSKÝ Art Media.
Výjimečně talentovaní mladí houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let se do Kostelce nad Orlicí sjedou z různých koutů České republiky. Provedou virtuózní sólové skladby pro housle a violoncello a kompozice, v nichž je doprovodí jejich korepetitoři. 
 
Mezinárodní a velmi prestižní Kocianova houslová soutěž se každoročně koná v Ústí nad Orlicí, rodišti mistra Jaroslava Kociana. Soutěž otevřela cestu na velká koncertní pódia všem předním českým houslistům: Václavu Hudečkovi, Bohuslavu Matouškovi, Pavlu Hůlovi, Pavlu Šporclovi, Janu Fišerovi, Petru Matějákovi, Pavlu Eretovi, Josefu Špačkovi a dalším. 
Ústí nad Orlicí je rovněž rodištěm jednoho z významných violoncellistů historie Bohuše Herana. Proto se zde jednou za dva roky koná mezinárodní violoncellová soutěž, která nese jeho jméno.
Patronkou koncertu mladých umělců v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí je paní Hana Kinská, snacha majitele zámku Františka Kinského, který posluchače v zámku Kinských osobně přivítá. 
Večera se zúčastní starosta města Ústí nad Orlicí Petr Hájek, ředitelka soutěží Lenka Lipenská a zástupci Nadačního fondu mistra Jaroslava Kociana.
 

Areál zámku

KOSTELEC 2019 - konference

Malá země, velká výzva: Revoluce práce je tu. (Ne)bojte se!

8-9. listopadu 2019

Dva dny neobyčejných diskuzí. Druhý ročník „českého Davosu“ nabídne dva dny inspirativních diskuzí a praktických tipů, jak se s potřebou „resetu intuice“, o níž mluví McKinsey, a obecněji s nastupujícím abnormálem vyrovnat.
Přední domácí experti doplnění o zahraniční VIP se zaměří na výzvy a příležitosti dané měnícími se nároky na vzdělá(vá)ní a trh práce v 21. století.
Pořádá Alter Eko

 

Zrcadlový sál

Jiří Bárta a Terezie Fialová: koncert k 30. výročí Dne boje za svobodu a demokracii

16. 11. 2019 v 19:30 hodin

Partnerská dvojice předních českých umělců violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová vystoupí v zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí poprvé. Na domácí i zahraniční scéně se společně etablovali jako duo dvou mimořádných hudebních individualit, spojující hudební spontánnost se snahou o autentickou interpretaci skladatelova zápisu. Společně zahráli nejen v mnoha významných českých koncertních síních a na domácích festivalech, ale i v Mnichově, Hamburku, Istanbulu, Ankaře, Madridu, Bilbau nebo americkém Newportu.
 
 
Účinkují:
Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír
 
Program:
Antonín Dvořák – Polonéza pro violoncello a klavír A dur, B 94
Antonín Dvořák – Klid lesa pro violoncello a klavír op. 68 / 5 B 173
Antonín Dvořák – Rondo pro violoncello a klavír g moll op. 94 B 171
Bohuslav Martinů – Variace na Rossiniho téma pro violoncello a klavír H 290
PŘESTÁVKA
Ludwig van Beethowen – Sonáta pro violoncello a klavír č. 3 A dur op. 69
 
Změna programu vyhrazena.

Podkategorie