Pro velký zájem přidáváme dvě prohlídky zámecké expozice (od 9 a od 12 hodin) s majitelem Nového zámku, panem Františkem Kinským, a to na neděli 4. 10. 2020. 

Předprodej vstupenek bude zahájen ve středu 8. 7. 2020 v 10 hodin na https://www.ticketportal.cz/event/Prohlidky-expozice-zamku-s-Frantiskem-Kinskym.