„Každej, kdo můžeš, zpívej, kdo nemůžeš, aspoň se dívej. Svýho srdce se neboj, svý hříchy už si neopakuj.

Kdo můžeš, zpívej, ať zpívají i ti, co mají huby drátěný, co mají ruce dřevěný, co mají oči plátěný.“

(J.A.Pitínský – Betlém)

 

Ve dnech 22. a 23. prosince 2017 vás srdečně zveme do vánočně vyzdobeného Nového zámku na předvánoční koncerty. Letos opět přivítáme Dětský pěvecký sbor Carmina z Rychnova nad Kněžnou, který pod vedením sbormistra Karla Štrégla a ve spolupráci s Divadélkem v poschodí pro posluchače připravil nový program s názvem Betlém Aneb Převeliké klanění sotva narozenému Jezulátku. Pitínského křehká vánoční komedie doplněná nejkrásnějšími českými koledami povede diváka od noci před zrozením Krista, klene se přes klanění Tří Králů, vraždění neviňátek až k útěku Svaté rodiny prchající do Egypta před Herodem. 

Koncerty se uskuteční v pátek 22. a v sobotu  23. prosince 2017 v 17 nebo v 19 hodin. Cena vstupenky je 160 Kč pro dospělé a 80 Kč pro děti.

Předprodej vstupenek na všechny čtyři koncerty byl zahájen 6. listopadu 2017 a lze je zakoupit v Regionálním turistickém a informačním centru v Kostelci nad Orlicí (www.rtic.cz)