Pokračování přednášek předního českého egyptologa Prof. PhDr. Břetislava Vachaly, CSc.

V pátek 26. května vás zveme na pokračování přednášek Prof. PhDr. Břetislava Vachaly, CSc. s nímž jsme na podzim podnikli dlouhou cestu do historie Egypta. Tentokrát se seznámíme s prací a výsledky dlouhodobého výzkumu českých egyptologů.
Hlavním terénním pracovištěm českých egyptologů je od roku 1960 archeologická lokalita Abúsír, která je jako důležitá součást egyptského pyramidového pole zahrnuta do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví lidstva, vyhlášeného organizací UNESCO. Během systematického výzkumu Abúsíru byly postupně objeveny dosud neznámé královské pyramidy a hrobky příslušníků královské rodiny a nejvyšších úředníků, hodnostářů a kněží Staré říše a šachtové hroby významných osobností z počátku perské nadvlády. Odkryté stavby a nálezy z nich, které časově pokrývají období dvou tisíciletí (přibližně 2500 - 500 př.n.l.), poskytují nové prameny k poznání jedné z nejstarších civilizací lidstva. Cílem abúsírského projektu je nejen prozkoumání a hodnotná publikace objevených památek, ale také jejich účinná konzervace a záchrana pro budoucnost.

Přednáška začíná v 19 hodin a vstupenky v předprodeji zakoupíte v pokladně zámku nebo v informačním centru (www.rtic.cz).