Kdo navštívil zámeckou expozici v Novém zámku, tak jistě zná jeho nádhernou knihovnu. Ta čítá na šestnáct tisíc svazků a zdálo by se, že za roky její existence je známo, co se v ní nalézá.

Život však přináší mnohá překvapení a tak se stalo, že díky jedné běžné turistické návštěvě významného českého egyptologa byl v jejích regálech objeven první výtisk cestopisu o Egyptě z roku 1802, jehož autor položil základy moderní egyptologie.  Autorem cestopisu Cesta po Horním a Dolním Egyptě byl Dominique-Vivant Denon – polyhistor, výtvarník, diplomat, spisovatel, cestovatel, archeolog, který se na přímluvu Napoleonovy manželky Josefiny zúčastnil jako člen vědecké a umělecké komise složené ze 151 odborníků z nejrůznějších oborů jeho tažení do Egypta. Po návratu z Egypta vydal tuto úspěšnou knihu a stal se prvním ředitelem muzea v Louvru. Tato výpravná kniha o dvou svazcích byla vydána v mnoha dalších vydáních, avšak nikdy v českém jazyce.

Všechny tyto a mnoho dalších zajímavých informací sdělil Františku Kinskému při své další návštěvě zámku Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc, již zmiňovaný „objevitel“  tohoto vzácného vydání. Profesor Vachala  se zaměřuje se na egyptské dějiny 3. a 2. tisíciletí př. n. l., filologii, paleografii a literaturu, které též přednáší na FF UK v Praze. Pravidelně se účastní českých egyptologických výprav do Abúsíru. Zpracovává staroegyptské památky z českých sbírek a muzeí. Věnuje se překládání a vydávání staroegyptských literárních děl. Účastní se mezinárodních egyptologických a archeologických konferencí a seminářů. V letech 1993-1997 působil jako velvyslanec ČR v Egyptě a Súdánu a v období 2000-2005 byl ředitelem Českého egyptologického ústavu UK.